Usługi

Szeroka oferta pozwala nam na zaproponowanie kompleksowych usług dotyczących uszczelniania poszczególnych elementów budynków oraz naprawy rys i spękań budowlanych. Wykonywane i naprawiane przez nas izolacje wpływają na zwiększone bezpieczeństwo oraz komfort przebywania w pomieszczeniach. Przyczyniają się ponadto do obniżenia kosztów eksploatacji budynków. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod, takich jak iniekcja ciśnieniowa, możemy zapewnić o doskonałych rezultatach wszystkich wykonywanych prac.

iniekcja ciśnieniowa

Naprawa rys i spękań konstrukcji budowlanych - iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa

Firma ATP Hydroizolacje specjalizuje się w realizacji robót z zakresu uszczelnień, ochrony oraz napraw konstrukcji budowlanych metodą iniekcji ciśnieniowych, siłowych i kurtynowych. Przeprowadzane prace polegają na sklejeniu konstrukcji przy użyciu żywic poliuretanowych lub epoksydowych. Wybór metody uzależniony jest od złożoności struktury:

 • iniekcja kurtynowa – wykonywanie izolacji pionowej i poziomej
 • iniekcja strukturalna – odtwarzanie pionowej izolacji
 • iniekcja pozioma – odtwarzanie izolacji poziomej,
 • iniekcja ciśnieniowa – renowacja szczelności rys i spękań
 • iniekcja siłowa – naprawa konstrukcji (sklejanie)

Przeprowadzamy iniekcje uszczelniające zgodnie z potrzebami konkretnej izolacji i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. To dlatego wykonywane przez nas prace odznaczają się wysoką skutecznością.

Uszczelnianie ścian szczelinowych

Ściana szczelinowa to specjalny system konstrukcyjny, którego jednym z zadań jest zapewnienie wodoszczelności. Stąd też kwestia ich uszczelnienia jest niezwykle istotna. Wyróżniamy tutaj kilka kategorii działań:

 • uszczelnianie tak zwanego zamka, czyli miejsca połączenia ściany szczelinowej z płytą,
 • uszczelnianie sekcji ściany szczelinowej, czyli zamek pionowy,
 • uszczelnianie struktury ścian,
 • uszczelnienie połączenia ściany szczelinowej z oczepem.

Trudność tych prac wynika z konieczności każdorazowego dokonania oględzin, w czasie których określa się rodzaj nieszczelności i dobiera się rodzaj materiału iniekcyjnego bezpośrednio na budowie. Uszczelnienie ścian szczelinowych zawsze wykonujemy zgodnie z potrzebami danej izolacji i z wykorzystaniem odpowiednio dobranych technik.

uszczelnianie ścian szczelinowych
izolacja powłokowa

Izolacja powłokowa

Izolacja powłokowa to hydroizolacja części podziemnych obiektu budowlanego, które stykają się z wodą tylko podczas jej przenikania po intensywnych opadach atmosferycznych. W tym konkretnym przypadku woda oddziałuje na elementy budynku w krótkotrwały sposób. Tą metodą wykonuje się przede wszystkim uszczelnienie piwnic oraz uszczelnienie garaży podziemnych. Rozróżniamy kilka rodzajów izolacji, które mają zapobiegać przedostawaniu się wody do wewnątrz w podziemnych kondygnacjach:

 • membrany dachowe (bitumiczne i PCV),
 • powłokowe mineralne (szlamy),
 • powłokowe bitumiczne.

Dobrze wykonana izolacja tego typu zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji budowlanej oraz jej użytkowników. Dlatego do wszelkich zadań z zakresu uszczelniania garaży, piwnic i innych elementów podziemnych podchodzimy z najwyższą starannością i profesjonalizmem, wykorzystując najodpowiedniejsze w danej sytuacji technologie. Wykonujemy izolacje w nowo powstających budynkach, jak również naprawiamy już istniejące.

Uszczelnianie dylatacji

Szczelina dylatacyjna to szczególny element konstrukcji budowlanej podlegający ciągłym ruchom i przemieszczeniom zarówno pionowym, jak i poziomym. Bezwzględną tu zasadą jest konieczność dostosowywania rodzaju materiału iniekcyjnego do warunków, które panują na konkretnej budowie. Uszczelnienie dylatacji przeprowadza się żelem akrylowym stabilizowanym polimerami, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie trwałego połączenia przy jednoczesnej likwidacji przecieków.

Firma ATP Hydroizolacje stara się likwidować przecieki w konstrukcjach betonowych i ceglanych, a w szczególności w zbiornikach wodnych, komorach technologicznych, fundamentach czy szybach windowych. Oferuje również profilaktyczne zapobieganie przed niszczącym działaniem wody. W szerokim wachlarzu świadczonych usług znaleźć można między innymi te, które związane są z montowaniem węży iniekcyjnych, blach szczelinowych, taśm bentonitowych, a także stosowaniem powłok izolacyjnych.

uszczelnianie dylatacji
biała wanna

Izolacja bezpowłokowa – biała wanna

Izolacja bezpowłokowa jest systemem izolacji budowli stosowanym już w trakcie ich budowy w tzw. systemie białej wanny. Cechą charakterystyczną i jednocześnie największą trudnością w tym procesie jest dobór odpowiedniej receptury mieszanki betonowej.  Dodatkowo do każdego projektu podlega ona ścisłej weryfikacji pod kątem składników oraz wbudowanych w technologii betonu wodoszczelnego odpowiednich wkładek systemowych. Są to uszczelki pęczniejące, blachy, gumy, tuleje szalunkowe, węże iniekcyjne oraz inne akcesoria.

Uszczelnianie przejść szczelnych i przepustów

Przejścia szczelne stosuje się wszędzie tam, gdzie rury wodne i gazowe przechodzą przez ściany. Trudność uszczelnienia tego rozwiązania polega zwykle na styku dwóch zupełnie różnych materiałów, dlatego w już istniejących przejściach tego typu niekiedy mogą występować przecieki. Uszczelnienie przejść szczelnych wykonujemy z użyciem sprawdzonych technik i materiałów. Staranne prowadzenie prac zapewnia trwałość wykonanej izolacji. Z wyzwaniami może się również wiązać uszczelnienie przepustów innego typu, np. kablowych, jednak dzięki naszemu doświadczeniu bez trudu radzimy sobie z każdym rodzajem przepustu.

Na wszystkie nasze prace udzielamy wieloletniej gwarancji!