Usługi
iniekcja ciśnieniowa

Naprawa rys i spękań konstrukcji budowlanych

Iniekcja ciśnieniowa

Firma ATP Hydroizolacje jest wyspecjalizowana w realizacji robót z zakresu uszczelnień, ochrony lub napraw konstrukcji budowlanych metodą iniekcji ciśnieniowych, siłowych lub też kurtynowych. Polegają na sklejeniu konstrukcji przy pomocy żywic poliuretanowych lub epoksydowych. Złożoność konstrukcji wpływa na wybór metody:

 • iniekcja kurtynowa – wykonywanie izolacji pionowej i poziomej
 • iniekcja strukturalna – odtwarzanie pionowej izolacji
 • iniekcja pozioma – odtwarzanie poziomej izolacji
 • iniekcja ciśnieniowa – renowacja szczelności rys i spękań
 • iniekcja siłowa – naprawa konstrukcji (sklejanie)

Uszczelnianie ścian szczelinowych

Ściana szczelinowa to specjalny system konstrukcyjny, którego jednym z zadań jest zapewnienie wodoszczelności. Stąd też kwestia ich uszczelnienia jest niezwykle istotna. Wyróżniamy tutaj kilka kategorii działań:

 • uszczelniania tak zwanego zamka, czyli miejsca połączenia ściany szczelinowej z płytą,
 • uszczelnianie sekcji ściany szczelinowej, czyli zamek pionowy,
 • uszczelnianie struktury ścian,
 • uszczelnienie połączenia ściany szczelinowej z oczepem.

Trudność tych prac wynika z konieczności każdorazowego dokonania oględzin, w czasie których określa się rodzaj nieszczelności i dobiera się rodzaj materiału iniekcyjnego bezpośrednio na budowie.

uszczelnianie ścian szczelinowych
izolacja powłokowa

Izolacja powłokowa

Izolacja powłokowa to hydroizolacja części podziemnych obiektu budowlanego, które stykają się z wodą tylko podczas przenikania wody po opadach atmosferycznych. W tym przypadku zwykle woda oddziałuje na elementy budynku krótkotrwale. Rozróżniamy kilka rodzajów izolacji, które mają zapobiegać przedostawaniu się wody do wewnątrz w podziemnych kondygnacjach:

 • membrany dachowe (bitumiczne i PCV),
 • powłokowe mineralne (szlamy),
 • powłokowe bitumiczne.

Uszczelnianie dylatacji

Szczelina dylatacyjna to szczególny element konstrukcji budowlanej podlegający ciągłym ruchom i przemieszczeniom zarówno pionowym jaki poziomym. Bezwzględną tu zasadą jest konieczność dostosowywania rodzaju materiału iniekcyjnego do warunków, które panują na konkretnej budowie. Taką przegrodę uszczelniamy żelem akrylowym stabilizowanym polimerami, co daje trwałe elastyczne połączenie i jednocześnie likwiduje przecieki.

Staramy się likwidować przecieki w konstrukcjach betonowych i ceglanych, a w szczególności w zbiornikach wodnych, komorach technologicznych, fundamentach czy szybach windowych. Oferujemy również profilaktyczne zapobieganie przed niszczącym działaniem wody. Możemy tu zaproponować montaż węży iniekcyjnych, blach szczelinowych, bentonitowych taśm lub też zastosować powłoki izolacyjne.

 

uszczelnianie dylatacji
biała wanna

Izolacja bezpowłokowa – biała wanna

Izolacja bezpowłokowa jest systemem izolacji budowli stosowanym już w trakcie ich budowy w tzw. systemie białej wanny. Cechą charakterystyczną i jednocześnie największą trudnością w tym procesie jest dobór receptury mieszanki betonowej.  Dodatkowo do każdego projektu podlega ona ścisłej weryfikacji pod kątem składników oraz wbudowanych w technologii betonu wodoszczelnego odpowiednich wkładek systemowych. Są to uszczelki pęczniejące, blachy, gumy, tuleje szalunkowe, węże iniekcyjne oraz inne akcesoria.

Na wszystkie nasze prace udzielamy wieloletniej gwarancji!